هیئت مؤسس

دکتر کتایون مزداپور

دکتر کتایون مزداپور

دکتر اسفندیار اختیاری

دکتر اسفندیار اختیاری

ریاست مؤسسه
دکتر فرزانه گشتاسب

دکتر فرزانه گشتاسب

دکتر مهربد خانی‌زاده

دکتر مهربد خانی‌زاده

اخبار

نشریه

به اطلاع می‌رسانیم که بنا به گواهی شماره ۱۲۹۸۰-۱۴۰۰ صادره از معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه پژوهش‌نامه فرهنگ و زبان‌های باستانی از تاریخ ۲۸/۲/۱۴۰۱ تأییدیه ورود به فرآیند ارزیابی و ادامه مطلب…

با ما در ارتباط باشید

آدرس

 تهران، خ فردوسی، خ نوفل لوشاتو، ک مسعود سعد، پلاک ۱۲ 

تلفن

۶۶۷۰۰۳۵۷ - ۰۲۱

دورنگار

۶۶۷۴۰۳۳۰ - ۰۲۱

تماس با ما