سخنرانی بینش زردشتی/ پروفسور آلموت هینتزه
شب فرهنگی مهرگان، با همکاری مرکز میراث ناملموس: 10 مهر 1394
رونمایی از کتاب اوستا جهانبخشی و تجلیل از حامیان نسخ خطی اوستا

سلسله سخنرانی‌ها و نشست‌های دیگر:

سخنرانی با عنوان «تدوین ویرایشی جدید از اوستا»: 7 اسفند 1392

سخنرانی با عنوان «جهت‌گیری‌های جدید در مطالعات زرتشتی»: 11 اردیبهشت 1393

سخنرانی با عنوان «آشنایی با نسخه‌های خطی اوستا و پژوهش‌های مربوط به آن»: 20 شهریور 1393

سه سخنرانی با عنوان «اهمیت تلمود بابلی در مطالعات ایران‌شناسی»، «هنر کتابت دستنویس‌های اوستا» و «آشنایی با تاریخ و فرهنگ ارمنیان»: 29 آبان 1393

همکاری در برگزاری سومین همایش ملی «باستان‌شناسی و هنر ساسانیان» در موزۀ ملی ایران، با همکاری سازمان میراث فرهنگی و مجله کندوکاو: 5 آذر 1394

سخنرانی جناب آقای مهدی ابراهیمی لامع با عنوان «بومی گرایی در رمان نفرین زمین اثر جلال آل احمد» در تاریخ 4 اسفند 1400 برگزار شد. در این سخنرانی بومی گرایی معنی شد و عناصر مهم برای تشخیص آن در متن‌های مختلف به ویژه رمان نفرین زمین و تأثیر آن بر بافت و محتوای اثر توضیح داده شد.
در سخنرانی که در تاریخ 16 فروردین 1401 برگزار شد، پروفسور هلن گیوناشویلی استاد دانشگاه دولتی ایلیا در گرجستان، متخصص در زبان‌های ایرانی میانه و زبان آرامی، به شرح ویژگی‌های آثار زرین و سیمین گرجستان باستان پرداختند. آثار معرفی شده در این سخنرانی همه حاوی کتیبه‌ بودند که دربارۀ آنها نیز توضیحات مفصلی داده شد.
سخنرانی جناب آقای دکتر پرهام مهرآرام در تاریخ دوشنبه 23 خرداد 1401 برگزار شد. در این نشست باور وجود حاکمیت مطلقه در دوران ساسانی به چالش کشیده شد. ویژگی‌های یک حاکمیت مطلقه از دیدگاه حقوقی معرفی شد و در پایان نتیجه‌گیری شد که حاکمیت در دورۀ ساسانی دارای همۀ آن ویژگی‌ها نبوده است.
سخن‌رانی با عنوان «اسطوره‌شناسی شرارت مردوک، خدمت‌گزاران رؤیایی و آیین عمومی در متن لودلول بل نمقی». سخن‌ران: پروفسور الن لنزی، استاد مطالعات تاریخ و ادیان در دانشگاه پسیفیک، کالیفرنیا. «لودلول بل نمقی» به معنی «سرور خرد را می‌ستاییم» یک متن کلاسیک اکدی در روز چهارشنبه 7 تیر 1402، ساعت 8 عصر به وقت ایران برگزار شد.