طرح‌های پژوهشی اجرا شده

  • تالیف مقاله‌ای با عنوان «بنیادهای دینی مقابله با خشونت و افراطی‌گری در سنت زرتشتی» به منظور چاپ در کتابی با عنوان بنیادهای دینی مقابله با خشونت و افراطی‌گری در عصر جهانی شدن.
  • سنت گل و نقش (زرتشتی دوزی) در طراحی پارچه.
  • ضبط صوتی گویش دری، بر اساس جلد اول کتاب واژه‌نامه گویش بهدینان شهر یزد.