معرفی مؤسسه
مؤسسۀ پژوهشی یادگار باستان در راستای نیاز جامعه به شناخت فرهنگ و ادبیات گذشتگان و به منظور ایجاد زمینه‌ای برای رشد و اعتلای فرهنگی کشور شکل گرفت و اساس کار خود را بر ایجاد کارگروه‌های پژوهشی و آموزشی در زمینۀ فرهنگ، تاریخ و زبان‌های باستانی ایران قرار داد. این مؤسسۀ پژوهشی در سال ۱۳9۱ موفق به دریافت مجوز به شمارۀ ۲/۲۲/۲۴۳۷۷۸ از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شد و کار خود را رسماً آغاز کرد. این مؤسسه موفق شد در سال ۱۳9۵ مجوز قطعی از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دریافت کند.
مادة ۱  اهداف مؤسسه:
توسعه و گسترش پژوهش در زمینة فرهنگ و زبان‌های باستانی
زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی
مادة ۲   وظایف و اختیارات گروه:
۱- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه فرهنگ و زبان‌های باستانی
۲- اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف مؤسسه
۳- فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت‌های پژوهشی مرتبط
۴- همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین‌المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی در زمینه فرهنگ و زبان‌های باستانی
۵- ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی انجام شده در گروه
۶- انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم‌افزار و برنامه‌های رایانه‌ای متناسب با اهداف مؤسسه
۷- برگزاری همایش‌های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه‌های آموزشی
این مؤسسه تا کنون موفق به انتشار تعداد زیادی کتاب‌ و مقاله، تأسیس پژوهش‌نامۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی، عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری، برگزاری کارگاه‌ها و سخنرانی‌هایی در زمینۀ فرهنگ، تاریخ و زبان‌های باستانی ایران شده است.