جدول زیر دربرگیرنده اطلاعات دوره های آموزشی در حال برگزاری است. برای ثبت نام در هر یک از این دوره ها، از فرمی که در زیر جدول قرار دارد، استفاده کنید.

در این کارگاه کودکان با ابزارهایی همچون قصه‌گویی، نمایش خلاق، بازی، نقاشی و کاردستی با چهار داستان از شاهنامه آشنا خواهند شد: داستان سیاوش، جنگ رستم و اکوان دیو، داستان سهراب و گردآفرید. کودکان در این دوره با تقویت خلاقیت در قصه‌گویی خود به بازخوانی و بازنمایی قصه‌های ایرانی خواهند پرداخت. همچنین با طرح پرسش و گفتگو در حلقۀ کندوکاو فلسفی، خلاقیت، قدرت پرسش‌گری، گفتگوی منطقی و تفکر انتقادی در آنها تقویت خواهد شد. این دوره در روزهای پنج‌شنبه ساعت 10 تا 11/30 برگزار خواهد شد.
در این کارگاه کودکان با ابزارهایی همچون قصه‌گویی، نمایش خلاق، بازی، نقاشی و کاردستی با چهار داستان از شاهنامه آشنا خواهند شد: داستان سیاوش، جنگ رستم و اکوان دیو، داستان سهراب و گردآفرید. کودکان در این دوره با تقویت خلاقیت در قصه‌گویی خود به بازخوانی و بازنمایی قصه‌های ایرانی خواهند پرداخت. همچنین با طرح پرسش و گفتگو در حلقۀ کندوکاو فلسفی، خلاقیت، قدرت پرسش‌گری، گفتگوی منطقی و تفکر انتقادی در آنها تقویت خواهد شد.

لطفاً توجه کنید که ثبت نام دوره های غیررایگان بدون بارگذاری فیش پرداختی معتبر نخواهد بود. چنانچه مایلید تا گواهی شرکت در دوره را به صورت چاپی دریافت کنید، هزینه دوره و هزینه گواهی را با هم و در قالب یک فیش پرداخت و هنگام ثبت نام همان یک فیش را بارگزاری نمایید.

لطفاً مبلغ شهریه (و در صورت تمایل، هزینه گواهی چاپی) را به شماره کارت 6671-1017-8370-5859 بانک تجارت، به نام گروه پژوهشی فرهنگ و زبانهای باستانی یادگار باستان واریز نمایید.

توجه فرمایید که نام فایل بارگذاری شده نام خود شما و حتما به صورت لاتین باشد. همچنین، حجم فایل بارگذاری شده نباید بیشتر از 2 مگابایت باشد.

اطلاعات تکمیلی از طریق نشانی ایمیل یا شماره تلفنی که وارد کرده اید برای شما ارسال خواهد شد. لذا خواهشمندیم از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل کنید.


برای مشاهدۀ کلاسهایی که پیشتر برگزار شده اند، اینجا کلیک کنید.