دوره‌های برگزار شده

درس‌گفتارهایی پیرامون گاهان، ترجمه و تفسیر یسن 28 اوستا/ دکتر مینا کامبین
سنت زردشتی در ایران روزگار اسلامی/ دکتر حمیدرضا دالوند
زرتشتی دوری (سوزن‌دوزی زرتشتی)/ شیرین مزداپور
آموزش مقدماتی زبان پهلوی/ دکتر منظر رحیمی
آشنایی با نقوش برجسته ساسانی/ میلاد وندایی

کارگاه با عنوان «آشنایی با اورارتوها (تاریخ، فرهنگ، خط، زبان و کتیبه‌های قوم کهن اورارتو)/ دکتر مریم دارا: 27 آذر 1393

شرکت کنندگان این دوره با دو مینوی هم‌زاد، مفهوم خیر و شر و مضامین آخرت‌شناسی در گاهان آشنا شدند. این یسن یکی از مهمترین یسن‌های گاهان است که مفاهیم زندگی مینوی و زندگی مادی یا دوران آمیختگی را منتقل می‌کند و همچنین دربارۀ نقش مهم انسان‌ها در فرشکرد و جدایی خیر از شر توضیح می‌دهد.
در این درس‌گفتار یسن 29 ترجمه و تفسیر شد. مفاهیم رمزی گاو و روان او توضیح داده شد و جایگاه گاو و روان گاو در هستی و در مراتب وجود مشخص شد. همچنین دلایل رنج و عذاب این عنصر مقدس هستی روشن شد و در پایان زردشت به عنوان ناجی او از سوی اهوره مزدا معرفی شد.
در این درس‌گفتار رمز گاو و روان گاو مورد بررسی قرار گرفت. علت رنج و عذاب این عنصر مقدس روشن شد و جایگاه او در میان عناصر مقدس هستی و مراتب ظهور مشخص شد و در پایان معلوم شد که زردشت به عنوان ناجی او در این یسن معرفی می‌شود.
در این دوره شرکت‌کنندگان با نویسه‌های مختلف خط سغدی آشنا شدند. ویژگی‌های نوشتاری خط سغدی توضیح داده شد همچنین بخشی از دستنویسی سغدی خوانده شد.
کارگاه آموزشی باستان‌شناسی و معماری هخامنشیان در خارج از مرزهای ایران با حضور آقای افشین آریان‌پور در تاریخ پنج شنبه و جمعه 23 و 24 تیر 1401همزمان به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.
مینا کامبین
کارگاه آموزش خط و زبان اوستایی با حضور دکتر مینا کامبین از روز چهارم امرداد 1401 آغاز شد و در چهار جلسه شرکت گنندگان با تاریخچۀ اوستا، خط اوستایی، صرف اسم ، صفت، ضمیر و فعل در زبان اوستایی آشنا شدند. بخش‌هایی از زامیاد یشت نیز تجزیه تحلیل و ترجمه شد.
دورۀ آموزشی دستور زبان پهلوی در 10 جلسه دو ساعته در هشتم امرداد 1401 آغاز شد. مدرس این دوره آقای امیر زمانی در طی این ده جلسه به شرکت‌کنندگان خوانش خط پهلوی، نکات دستوری پهلوی، صرف افعال و ترجمۀ متن‌هایی از پهلوی را آموزش دادند.
کارگاه هنر ساسانی با حضور پرفسور کمپارتی در تاریخ‌های 3 و 4و 10 و 12 امرداد 1401 برگزار شد. در طی این چهار روز تاریخ و منابع هنر ساسانی، نقش‌برجسته‌ها، صنایع فلزی و سایر هنرهای دورۀ ساسانی به ویژه نقوش طاق بستان بررسی شد.
در این کارگاه کودکان با ابزارهایی همچون قصه‌گویی، نمایش خلاق، بازی، نقاشی و کاردستی با چهار داستان از شاهنامه آشنا شدند: داستان سیاوش، جنگ رستم و اکوان دیو، داستان سهراب و گردآفرید. کودکان در این دوره با تقویت خلاقیت در قصه‌گویی خود به بازخوانی و بازنمایی قصه‌های ایرانی پرداختند. همچنین پرسش و گفتگو در حلقۀ کندوکاو فلسفی برای افزایش خلاقیت، قدرت پرسش‌گری، گفتگوی منطقی و تفکر انتقادی در کلاس انجام شد.
در این کارگاه کودکان با ابزارهایی همچون قصه‌گویی، نمایش خلاق، بازی، نقاشی و کاردستی با چهار داستان از شاهنامه آشنا شدند: داستان سیاوش، جنگ رستم و اکوان دیو، داستان سهراب و گردآفرید. کودکان در این دوره با تقویت خلاقیت در قصه‌گویی خود به بازخوانی و بازنمایی قصه‌های ایرانی پرداختند. همچنین پرسش و گفتگو در حلقۀ کندوکاو فلسفی برای افزایش خلاقیت، قدرت پرسش‌گری، گفتگوی منطقی و تفکر انتقادی در کلاس انجام شد.
این دوره برای گروه سنی 8 تا 11 سال و به صورت حضوری با باشندگی خانم دکتر مریم اسدیان برگزار شد. در کارگاه «داستان‌های شاهنامه و فلسفه برای کودک» کودکان به کمک ابزارهایی همچون قصه‌گویی، نمایش خلاق، بازی و نقاشی و کاردستی با داستان‌هایی از شاهنامه (داستان زال و سیمرغ، هفت خان رستم، ضحاک ماردوش و فریدون، داستان سیاوش، اکوان دیو) آشنا شدند و با تقویت خلاقیت در قصه گویی و مهارت‌های خواندن و نوشتن به بازخوانی و بازنمایی قصه‌های ایرانی پرداختند. همچنین تلاش شد در این دوره با طرح پرسش و گفتگو در حلقۀ کندوکاو فلسفی، خلاقیت، قدرت پرسش‌گری، گفتگوی منطقی و تفکر انتقادی در آنها تقویت شود.
ملکه سبا در مسجدالاقصی
«ملکه صبا در مسجدالاقصی: فرجام داستان نخست مثنوی» عنوان درس‌گفتاری است که با باشندگی خانم دکتر سونا سلیمیان در روزهای دوشنبه به صورت غیر حضوری برگزار شد. در این دوره به داستان‌های «کنیزک و پادشاه» و «هدیه فرستادن بلقیس نزد سلیمان نبی (ع)» پرداخته و مشخص شد که این دو داستان چه به لحاظ شخصیت‌ها چه به لحاط درون‌مایه با هم هماهنگی دارند و مراحل سلوک را با یکدیگر تبیین می‌کنند و ژرفا می‌بخشند.
درس‌گفتار رموز اشراقی شاهنامه (داستان جنگ مازندران یا هفت خان رستم) با باشندگی خانم دکتر مریم اسدیان به صورت حضوری و آنلاین در محل مؤسسه پژوهشی یادگار باستان برگزار شد. محتوای این دوره شامل: تبیین مفهوم رموز اشراقی و نسبت شاهنامه با حکمت اشراق، تبیین رمز عدد هفت در سنت ایرانی-اسلامی، بررسی نسبت هفت امشاسپند با هفت مرحلۀ سلوک، بررسی هفت خان رستم و مقایسۀ آن با مقام هفت امشاسپند در ایران باستان و هفت مرحلۀ سلوک بود.
این کارگاه در13 دی ماه 1401 با حضور دکتر مریم اسدیان آغاز و در ده جلسه ارائه شد. در این دوره شرکت‌کنندگان با آثار و آراء حکمی-عرفانی افضل‌الدین کاشانی آشنا شدند همچنین متن رسالۀ مدارج‌الکمال خوانده و شرح آن ارائه شد.
امیر زمانی
این کارگاه در روزهای 22 و 23 دی ماه 1401 با حضور آقای امیر زمانی برگزار شد. در این دوره شرکت‌کنندگان با چگونگی ساخت فعل در زمان‌های مختلف در زبان پهلوی آشنا شدند.
در این دوره از کارگاه «شاهنامه‌خوانی در آیینۀ حکمت» سرکار خانم دکتر مریم اسدیان از آغاز شاهنامه تا پایان پادشاهی ضحاک را برای دانشجویان، مخاطبان عام و علاقه‌مندان به شاهنامه تدریس کردند.
کارگاه «قصه‌های شاهنامه و فلسفه برای کودک» همراه با قصه‌گویی و نمایش، پرسش و گفتگوی فلسفی، نقاسی و کاردستی از تاریخ 14 دی ماه 1402 در سه جلسه، با باشندگی سرکار خانم دکتر مریم اسدیان برگزار شد. در این دوره کودکان عزیز با پادشاهان نخستین شاهنامه: کیومرث، هوشنگ و طهمورث آشنا شدند