انتشار دوره 2، شماره 2 پژوهشنامه فرهنگ و زبانهای باستانی

دوره 2، ش 2 پژوهش‌نامه فرهنگ و زبان‌های باستانی (پاییز و زمستان 1400) منتشر شد. برای دریافت رایگان مقالات این شماره اینجا کلیک کنید. پژوهش‌نامه فرهنگ و زبان‌های باستانی از پژوهشگران حوزه های مرتبط دعوت میکند تا آثار خود را برای ارزیابی و انتشار در شماره های آتی از طریق پورتال نشریه ادامه مطلب…