انتشار شماره 1 از دوره 3 نشریه

منتشرشده توسط admin در تاریخ

به اطلاع پژوهشگران و علاقه‌مندان می‌رساند که شماره جدید پژوهشنامه فرهنگ و زبان‌های باستانی (دوره 3، شماره 1) منتشر شده و مقالات آن از لینک زیر قابل دریافت است. این شماره دربرداندۀ مقاله‌های زیر است:

  • خوانش نویسه‌ی ‘ در خط پهلوی ساسانی
  • بررسی آیین‌های قربانی منسوب به اهریمن و دیوان در متن‌های دینی ایرانی (اوستا و متون پهلوی)
  • فرهنگ و تاریخ ایران باستان در آرا و آثار مجتبی مینوی
  • الگوهای مینوی شخصیت‌های گیتی؛ مطالعۀ موردی: زردشت، جم و اژی دهاک
  • بررسی تحولات معنایی دو واژۀ گستاخ، نخست (از دورۀ میانه تا پارسی نو)
  • بررسی نظام کنترلی سیستم اداری دوره هخامنشی در زمان داریوش بزرگ (با تکیه بر الواح تخت جمشید)
  • بررسی برخی از مؤلفه‌های نقد فرمالیستی در سروده مانوی «انگدروشنان»
  • فلسفه اخلاق در متون پهلوی ساسانی
  • تشکیلات و مراتب دین‌مردان زردشتی در سنت روزگار اسلامی بر اساس پرسش دوم روایت فرنبغ سروش
  • معرفی کتیبه نویافته یونانی از همدان: سندی بر پرستش خدای ساراپیس در هگمتانه

لینک دریافت مقالات این شماره:

http://www.aclr.ir/issue_47621_47622.html

دسته‌ها: نشریه