برگزاری دوره مثنوی خوانی

بدین وسیله به آگاهی علاقه مندان می رساند که مؤسسه پژوهشی یادگار باستان دوره «مثنوی خوانی»  را با تدریس سرکار خانم دکتر سونا سلیمیان در 8 جلسه برگزار می کند. این دوره به «ملکه سبا در مسجدالاقصی» بر اساس داستان های «کنیزک و پادشاه» و «سلیمان (ع) و بلقیس» می ادامه مطلب…